Стойна

  • За магията на едно специално място

    Покрай едно прекрасно събитие в живота на мои приятели, посетихме едно за мен незнайно село – Златолист. Ще спестя повода за посещението на точно това...