Средиземно море

  • Арагонските стъпала в Бонифацио

    Арагонските стъпала представляват каменисто стълбище, издълбано във вертикалната страна на варовикова скала в Бонифацио, Корсика, Франция. Стъпалата наброяват 187 и пресичат лицето на скалата под ъгъл...