Северно сияние

  • Исландия – студена и красива

    Най-големият остров, образуван в следствие на вулканична дейност – това е Исландия. Красивата страна е разположена в северната част на Атлантическия океан. Може би заради...