Мила Григорова

Няма друга такава любов като тази към пътуването. Тази, която обогатява човек, дава нови перспективи и емоции, които нищо не може да отнеме. Вярвам в тази любов и избирам да откривам себе си на всяко ново място, във всяка нова култура и потайност, която срещам по пътя.