Ивелина Медникарова

Всеки е пътешественик – през света, живота и личното си пробуждане. Някои от нас обичат и да споделят. Обличането в думи е материализиране на преживяното. Да опишеш пътуване не е гола фактология. То е и сближаване с читателя. Нима това не е важно за съвременния човек? Връзките с хората – най-хубавото по пътя.