Света София

За Рая
Пътувам, за да се върна. За да мога да погледна на родното място с нови очи и повече цветове. Надявам се да ви помогна да намерите вдъхновение да осъществите всички онези пътувания, които отдавна планувате, но все не намирате време!