възрожденци

  • 00-glavna

    Русе, моя мечта!

    От много време не съм ви писала, мили ми пътешественици, защото… все нямам време. А така да ми липсвате! И понеже скоро не съм и...